Verdiepen

Verdiepen

 

Door hun specifieke achtergrond zijn Thur Borgers en Philippe Cremers goed op de hoogte van vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van zingeving, spiritualiteit, religiositeit en van kerkelijke kwesties. Zij kunnen deze duiden en ook op systematische en kritische wijze in verband brengen met maatschappelijke vragen en noties die het dagelijks leven betreffen. Te denken valt bijv. aan vraagstukken als ‘Hoe ga ik om met dementie?’, ‘Wat is nu toch kwaliteit van leven?’, ‘Hoe kunnen we vandaag solidariteit verstaan?’, enz.
Thema-  en groepsbijeenkomsten kunnen op verschillende manieren ondersteund worden

verdiepen1
verdiepen2

Dagvoorzitterschap

 

Dat kan in de vorm van (dag-)voorzitterschap van bijeenkomsten, waarin de algehele presentatie wordt opgenomen, interviews met gasten worden afgenomen, maar ook in begeleiding van groepsgesprekken of het leiden van forumdiscussies.

Werkplaats spiritualiteit

 

Daarnaast kunnen er in de vorm van lezingen of op andersoortige wijze  (bijv. een artikel) inhoudelijke bijdragen geleverd worden waarin spiritualiteit en/of religiositeit verbonden worden aan maatschappelijke vraagstukken.

 

Zo werd ‘Riten’ de afgelopen jaren o.a. gevraagd om lezingen te verzorgen rond thema’s als ‘Dementie en rouw’ (stichting Avantis), ‘Euthanasie en hulp bij zelfdoding’ (stichting Mondriaan), ‘Kwaliteit van leven’ (Zuyd Hogeschool), ‘Diaconaal vrijwilligerswerk’ (bisdom Roermond), ‘Rituelen en zingeving in de psychiatrie’ (Chronosopleiding)

 

Ook organiseerde ‘Riten’ de afgelopen jaren workshops rond verschillende onderwerpen op het gebied van spiritualiteit en religiositeit. In workshops wordt gebruik gemaakt van een grote variëteit actieve werkvormen waarbij de deelnemers inzichten krijgen aangereikt rond verschillende thema’s. Zo waren er de workshops ‘Bibliodrama’ en ‘Het ontdekken van je eigen spiritualiteit’.

verdiepen3