Rituelen

ritueel1

Door alle tijden en culturen heen staan mensen stil bij belangrijke levensmomenten. Die momenten kunnen zich voordoen in kleine kring bijv. de geboorte van een kind, de keuze voor een levenspartner of het overlijden van een vertrouwd iemand. Maar dat kan ook in grotere kring en publieker.

 

Denk aan de opening van een schooljaar, het intrekken in een nieuwe woning, de benoeming in een bepaalde functie, de sluiting van een bedrijf… Het zijn in díe zin bepalende levensmomenten dat ieder die er bij betrokken is voelt dat nu, nu deze stap gezet wordt, het leven niet meer zal zijn zoals het voordien was. Doorheen onze geschiedenis ‘passeren’ mensen dit soort momenten ook in een ritueel. Zo’n ritueel krijgt dan vorm met muziek, in woorden, met symbolen. ‘Riten’ legt zich toe op het samen met betrokkenen vormgeven van zo’n ritueel moment om aldus deze gebeurtenis tot een onderscheidend levensmoment te maken.

Afscheid nemen

 

Bij de afscheidsvieringen waarin Thur Borgers, Philippe Cremers en Etienne Borgers voorgaan wordt enerzijds recht gedaan aan de persoon en het leven van de overledene, anderzijds is er aandacht voor de gevoelens en gedachten van de nabestaanden.

 

Zij sluiten aan bij de wensen van de nabestaanden van de overledenen. Al naar gelang die  wensen is de uitvaart meer kerkelijk, algemeen religieus of werelds van kleur. Zo kunnen zij in een afscheidsdienst voorgaan in gebedsmantel, maar ook in kostuum. Ook wordt er gevarieerd in het gebruik van kerkelijke symbolen. Hun taalgebruik is direct en eigentijds en kan ook in dialectvorm.

 

Zij zullen familieleden altijd stimuleren om zelf actief te worden in het afscheid, vanuit de wetenschap dat dit mensen helpt in  het verdere rouwproces. Zij zullen hen daarom aansporen tot het uitzoeken van foto’s en muziek, het schrijven van teksten, en ook het uitspreken ervan.

ritueel4
ritueel3

Levensverbintenissen

 

Hetero- en homosexuele stellen kunnen bij ‘Riten’ terecht voor een viering van hun levensverbintenis. Dit gebeurt steeds in een heel persoonlijke viering, afgestemd op de smaak en levensovertuiging van degenen die de verbintenis aangaan. ‘Riten’ vele kent meerdere  religieuze en spirituele plekken, maar ook  sfeervolle seculiere gelegenheden waar zoiets kan plaatsvinden. Zij kan  hierin adviseren en contacten leggen.

Geboortefeesten

 

Veel ouders beleven de geboorte van hun kind als een wonder en hebben de behoefte om dit te vieren en hun kind ook op symbolische wijze op te nemen in hun kring van familie en vrienden. ‘Riten’ helpt hen  bij het vorm en inhoud geven van deze feestelijke gebeurtenis .

ritueel2
ritueel5

Gedenken

 

‘Riten’ organiseert jaarlijks in november ‘Voor de dag van morgen’, een avond waarin met gedichten, verhalen, beelden, muziek, dans en stilte uiting wordt gegeven aan het onzegbare van het verdriet en  de pijn om de mensen die we door hun dood missen. De nabestaanden van de overledenen wier afscheidsvieringen door Thur Borgers, Philippe Cremers en Etienne Borgers werden begeleid worden voor deze avond uitgenodigd.